YARIŞMANIN AMACI:

“Dijitalizm” teması ile düzenlenen illüstrasyon yarışması, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı hedeflemektedir.

YARIŞMANIN KONUSU:

“Dijitalizm: Sanat ve Tasarım alanlarında dijital evrim” sloganıyla yola çıkan tema, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı yeni dijital çağ kavramını sorgulatırken, güzel sanatların; teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üçlemesini ele almaktadır.


ÖDÜLLER:

Lise kategorisi ilk 3 - Wacom Çizim Tableti
Lise kategorisi mansiyon - Profesyonel çizim seti

Ön lisans ve lisans kategorisi ilk 3 - Wacom Çizim Tableti
Ön lisans ve lisans kategorisi mansiyon - Profesyonel çizim seti

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Yarışma Şartname
2. Başvuru Formu
3. KVK Mevzuat Uyarınca GSF Yarışma İlgili Kişi Aydınlatma Metni
4. KVK Mevzuat Uyarınca GSF Yarışma İlgili Kişi Açık Rıza Metni
5. İllüstrasyon Çalışmaları (PDF formatı)

Tüm dosyaları Google Drive ya da Yandex Disk aracılığı ile indirebilirsiniz.