Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından her yıl farklı bir tema ile yürütülen Tasarım Festivali’nin bu yılki teması “Dijitalizm” olarak belirlenmiştir. Dijitalleşme süreci, global ölçekte tasarım ve sanat alanlarında kaçınılmaz bir yöne doğru evrilmektedir. Seçilen tema, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı yeni dijital çağ kavramını sorgulatırken Güzel Sanatların teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üçlemesini ele almaktadır. Bu bağlamda seçilen tema, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı hedeflemektedir.
 
5-6-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan etkinlik kapsamında, kurum içi ve kurum dışı davetlilerin katılımı ile gerçekleşecek söyleşiler, seminerler, çalıştaylar ve atölyeler kapsamında; Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki tüm öğrencilerin, bağlı bulundukları programlardan kazandıkları teorik bilgileri pratiğe dökmelerini ve böylelikle edindikleri alan uzmanlıklarını sosyal hayata entegre edebilmelerini hedeflemektedir.
 
Ayrıca, çeşitli sosyal aktivitelerin de organizasyona dahil olduğu festival yeni dijital çağa akademik bir bakış açısı sunarken aynı zamanda güzel sanatlar ruhunu canlandırarak öğrencilere motivaston sağlayacaktır.